Calendari

Consulteu el calendari de la convocatòria d'estiu 2018 d'espectacles de Barcelona

 

Juny

Calendari

Calendari de la convocatòria estiu 2018

  • Del 6 al 12 de juny: Període per a fer la vostra pre-selecció d'espectacles.
  • 14 de juny: Publicació de les places assignades i de les denegades.
  • Del 14 al 19 de juny: Període per confirmar les places assignades i fer peticions per a tenir una segona oportunitat d'aconseguir les entrades denegades. 
  • 20 de juny: Publicació de les places assignades als centres socials en segona oportunitat
  • Del 20 al 22 de juny: Període per confirmar les places assignades en segona oportunitat.
  • A partir del 23 de juny consulteu la disponibilitat de places sobrants, podreu fer reserva directa!