Calendari

Calendari de la convocatòria hivern - primavera 2022

  • Del 21 de desembre al 18 de gener: Preselecció d'activitats i places.
  • 19 de gener: Sorteig i Publicació
  • Del 20 al 26 de setembre: confirmació de les activitats i places assignades i peticions per participar a la segona roda
  • 27 de gener: sorteig 2a ronda i publicació resultats
  • Del 27 al 31 de gener: confirmació entrades de la segona ronda
  • 1 de febrer: reserva directa
Llegenda

Desembre

Calendari desembre

Gener

Calendari gener