Inés Schocher
Museu Picasso i Apropa Cultura
Resource type
Accessibility, Arts
Artistic discipline
Museums and exhibitions
Subject
Inclusive experiences
Language
Català
Format
Document

Goals

Aprendre un mètode que permet usar l’art per:

  • Generar un diàleg enriquidor, on es treballa la memòria, l’expressió oral i la comunicació
  • Fer cohesió de grup, tot aprenent actituds democràtiques i generant pensament socialitzat i coneixement col·lectiu
  • Gaudir de l’art mitjançant l’observació i a partir dels coneixements i interessos propis
  • Millorar l’autoestima i l’autonomia, donant pautes per comprendre allò que observem

Description

Tots ens hem quedat parats alguna vegada davant d’una obra d’art pensant “i això què vol dir?” Potser si en parlem en grup, esbrinarem possibles significats sobre el treball dels artistes i extraurem coneixement del fet de compartir idees, escoltar-nos i reflexionar sobre el que veiem i com ho interpreten els altres.

El Museu Picasso va proposar una formació Educa amb l'Art per apropar-se a les anomenades Estratègies de Pensament Visual, una metodologia que, amb una estructura senzilla i pautada, ens permet treballar amb les arts visuals des de qualsevol capacitat cognitiva, basant-nos en els interessos del nostre grup i fomentant l’observació, el debat compartit i l’autonomia davant de l’obra d’art.

La formadora: Inés Schocher
Certificada per l'organització estatunidenca Visual Thinking Strategies, és llicenciada en Ciències Socials Generals per la Universitat d'Utrecht i té un Postgrau en Anàlisi i Conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Disposa d’àmplia experiència en la dinamització de grups gràcies a la seva trajectòria laboral com a formadora en diferents àmbits del sector social.