• icaf
  Barcelona
  Sunday, 22 July 2018
  Del 22 al 27 de juliol de 2018

  L’ICAF (International Community Arts Festival) és el festival d’art comunitari més gran del món i se celebra cada tres anys a Rotterdam (Holan­da). De 5 dies de durada, està obert a totes les disciplines artístiques (tea­tre, dansa, música, audiovisual, arts digitals i visuals) i acull artistes i projectes procedents de tots els continents.

  L’estiu del 2016 l’ICAF va organitzar per primera vegada una Escola d’estiu al barri de Leidsche Rijn de la ciutat d’Utre­cht, Holanda. Va ser una col·la­boració amb l’entitat Sharing Arts Society (SAS) i tres artistes comunitaris que van compartir coneixements i metodologies amb un grup internacional de participants (format per professionals amb experiència, artistes joves, estudiants d’art i estudiants de batxillerat de Leidsche Rijn).

  Aquesta setmana d’activitats vol propiciar una trobada profunda, productiva i inspira­dora entre artistes comunitaris. Els artistes-facilitadors convidats a l’“escola” i els seus mètodes han estat provats en els seus contextos, han donat resultats artístics destacats i han tingut impactes socials molt significatius. A l’Escola, tin­dran la possibilitat d’explorar com els seus mètodes poden ser transmesos a altres llocs. Durant sis dies de treball, en un ambient curosament organitzat, inspirador i amb un número limitat de participants, l’Escola d’estiu pretén compartir coneixements, crear la possibilitat de sumar-se a projectes internacionals i sembrar llavors de cara al pròxim ICAF i a altres festivals de característiques semblants.

  L’escola d’estiu estarà formada per 3 mòduls que es desenvoluparan del dilluns 23 al divendres 27 de juliol. Cada mòdul acollirà una vintena de participants.

 • CaixaEscena
  CaixaForum
  Tuesday, 16 January 2018
  Fes teatre!

  Programa de l’Obra Social “la Caixa” que promou les pràctiques teatrals en els centres escolars, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament integral dels infants i joves gràcies als valors intrínsecs que aporta el teatre, la creació d’interès per les arts escèniques i la millora del rendiment escolar.