Se han encontrado 2587 centros
Nombre del centro o servicio Provincia Localidad Colectivo Entidad gestora del centro o servicio Tarifa
+ACCES (Assoc. cultural i social pe la supressió de barreres) Barcelona Barcelona Mujer
Personas mayores
LGTBI
Discapacidad auditiva
Ajuntament de Barcelona Apropa
AA. Gent Gran de Sant Daniel Girona Girona Personas mayores Ajuntament de Girona Apropa
ABD Associació Benestar i Desenvolupament adiccions Barcelona Barcelona Adicciones
Mujer
Pobreza
ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) Apropa
ABITS (Agència per l´abortatge integral del treball sexual) Barcelona Barcelona Mujer Ajuntament de Barcelona Apropa
ACAP Sant Cugat Barcelona Sant Cugat del Vallès Enfermedades crónicas Associació Catalana per al Parkinson Reducida
ACATHI FELGTB Barcelona Barcelona Migración y Personas refugiadas
Enfermedades crónicas
ACATHI (Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immmigrants) Apropa
ACAU (Associació Coordinadora d'Ajuda Unida) Barcelona Terrassa Infancia y Juventud
Migración y Personas refugiadas
Pobreza
ACAU (Associació Coordinadora d'Ajuda Unida) Reducida
Accem a Barcelona Barcelona Barcelona Migración y Personas refugiadas ACCEM - Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva Apropa
Acció Social Montalegre Barcelona Barcelona Mujer
Migración y Personas refugiadas
Fundació Raval Solidari Apropa
Acció Social Sabadell Barcelona Sabadell Discapacidad física
Infancia y Juventud
Personas mayores
Ajuntament de Sabadell Apropa
ACCTAIN Can Blau Barcelona Manresa Salud mental Associació de pares Acctain Apropa
ACFAMES Associació Catalana de Familiars i Malalts d'Esquizofrènia Barcelona Barcelona Salud mental ACFAMES (Associació Catalana de Familiars i Malalts d'Esquizofrènia) Apropa
Acollida per immigrants Barcelona Barcelona Infancia y Juventud
Migración y Personas refugiadas
Sin hogar
Fundació Iniciatives Solidàries Apropa
Acollida Serveis Socials Barcelona Granollers Exclusión social
Migración y Personas refugiadas
Ajuntament de Granollers Apropa
Acolliments Drecera Barcelona Barcelona Infancia y Juventud DRECERA, SCCL Reducida
ACSUR Ass. de cooperación y solidaridad Barcelona Barcelona Mujer
Migración y Personas refugiadas
ACSUR (Ass. de cooperación y solidaridad) Reducida
Activa't Barcelona Barcelona Infancia y Juventud
Migración y Personas refugiadas
Fundació Mercè Fontanilles Apropa
ActivaMent Barcelona Barcelona Barcelona Salud mental ActivaMent Catalunya Associació Apropa
ActivaMent Delegació Berguedá Barcelona Berga Salud mental ActivaMent Catalunya Associació Apropa
Activament Garraf-Penedès Barcelona Barcelona Salud mental ActivaMent Catalunya Associació Apropa