Se han encontrado 2535 centros
Nombre del centro o servicio Provincia Población Colectivo Entidad gestora del centro o servicio Tarifa
Residencia y Centro de día Millet Park Barcelona Ametlla del Vallès Personas mayores Millet Park Apropa
Servei d'Atenció i Tractament de la Violència Familiar LARIS Barcelona Barcelona Mujer ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)- Ajuntament de Barcelona Apropa
Servei intervenció especialitzada violència masclista Barcelona Sant Feliu de Llobregat Mujer DPT. Afers Socials/Direccio General Families/Generalitat De Catalunya Apropa
Servei Ocupacional d'Inserció / Servei de terapia ocupacional Atenció diürna Aspronia Barcelona Malgrat de Mar Discapacidad intelectual
Trastorno del Espectro Autista
Fundació Privada Aspronis Apropa
UTE OSCOBE Escola Noves Tendències Uec Girona Girona Sant Gregori Exclusión social
Infancia y Juventud
Pobreza
Fundació OSCOBE i Sinergia Social Apropa
#Invulnerables Manlleu Barcelona Vic Infancia y Juventud
Pobreza
Exclusión social
Fundació pel suport social solidari Apropa
(Federació d'associacions culturals i educació per a persones adultes) Barcelona Barcelona Personas mayores
Mujer
Migración y Personas refugiadas
Minoría étnica
FACEPA (Federació d'associacions culturals i educació per a persones adultes) Reducida
+ACCES (Assoc. cultural i social pe la supressió de barreres) Barcelona Barcelona Discapacidad auditiva
Mujer
Personas mayores
LGTBI
Ajuntament de Barcelona Apropa
A.I.D.E Barcelona Terrassa Adicciones A.I.D.E. Apropa
AA. Gent Gran de Sant Daniel Girona Girona Personas mayores Ajuntament de Girona Apropa
ABD Associació Benestar i Desenvolupament adiccions Barcelona Barcelona Adicciones
Mujer
Pobreza
ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)- Ajuntament de Barcelona Apropa
ABITS (Agència per l´abortatge integral del treball sexual) Barcelona Barcelona Mujer Ajuntament de Barcelona Apropa
ACAP Sant Cugat Barcelona Sant Cugat del Vallès Enfermedades crónicas Associació Catalana per al Parkinson Reducida
ACATHI FELGTB Barcelona Barcelona Enfermedades crónicas
Migración y Personas refugiadas
ACATHI (Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immmigrants) Apropa
ACAU (Associació Coordinadora d'Ajuda Unida) Barcelona Terrassa Infancia y Juventud
Migración y Personas refugiadas
Pobreza
ACAU (Associació Coordinadora d'Ajuda Unida) Reducida
Accem a Barcelona Barcelona Barcelona Migración y Personas refugiadas ACCEM - Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva Apropa
Acció Social Montalegre Barcelona Barcelona Mujer
Migración y Personas refugiadas
Fundació Raval Solidari Apropa
Acció Social Sabadell Barcelona Sabadell Discapacidad física
Infancia y Juventud
Personas mayores
Ajuntament de Sabadell Apropa
ACCTAIN Can Blau Barcelona Manresa Salud mental Associació de pares Acctain Apropa
ACFAMES Associació Catalana de Familiars i Malalts d'Esquizofrènia Barcelona Barcelona Salud mental ACFAMES (Associació Catalana de Familiars i Malalts d'Esquizofrènia) Apropa