Descripción

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) va obrir les seves portes el 28 de novembre de 1995. D’aleshores ençà s’ha consolidat internacionalment com un model en art contemporani: d’una banda, la seva col·lecció ha experimentat un creixement considerable, que a hores d’ara permet traçar un recorregut pels principals referents artístics de l’actualitat; de l’altra, ha desenvolupat unes línies de treball que l’han posicionat com a centre clau en l’àmbit de la recerca i la reflexió del fet artístic.

Com a ens públic, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) assumeix la responsabilitat de transmetre l’art contemporani, oferir una multiplicitat de visions i generar debats crítics sobre l’art i la cultura, una missió que aspira a integrar públics cada vegada més amplis. Cal entendre el MACBA, doncs, com una institució oberta perquè els ciutadans hi trobin un espai de representació pública. Si a això s’hi afegeix la vocació educativa, la voluntat d’innovació, el compromís de preservar el patrimoni i de treballar en xarxa amb d’altres institucions, la suma dels objectius situa el MACBA al capdavant del sistema de l’art contemporani a Catalunya, alhora que consolida Barcelona com a capital i referent internacional.

Información de accesibilidad

En su compromiso con la accesibilidad universal, el MACBA efectúa una revisión continua para la mejora de sus instalaciones, así como de sus principios conceptuales. En cuanto a los programas, genera un conjunto de actividades que favorezcan la aproximación a los contenidos del museo e incorpora recursos adaptados a las diversas necesidades de los públicos. El MACBA tiene adaptaciones arquitectónicas y elementos de apoyo para el público con dificultades de movilidad. Cuenta con recursos para favorecer la comunicación y la comprensión: intérprete en lengua de signos, bucles magnéticos, monóculos y lupas, textos en braille, elementos táctiles y textos de lectura fácil. También cuenta con un equipo de educadores preparado para atender la diversidad de públicos.

Accesibilidad

  • Ascensores adaptados
  • Bucle magnético
  • Información en Braille
  • Lavabos accesibles
  • Plazas disponibles para silla de ruedas
  • Transporte público adaptado próximo

Contacto Apropa del equipamiento

+34 93 412 08 10
Persona de contacto: 
Ariadna Pons educacio@macba.cat
Ariadna Pons apons@macba.cat