Museu d'Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3
08039
Barcelona