Descripción

Sala independent de teatre i d'arts escèniques

Información de accesibilidad

Reserva de localitats numerades per a cadires de rodes al telèfon de la Sala La Planeta 972 20 77 54 L'accés a la sala està exempt de barreres arquitectòniques.

Contacto Apropa del equipamiento

+34 972207754
Persona de contacto: 
Maria Àngels Buisac taquilla@laplaneta.net